Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kene çeşitleri

Bugüne kadar dünya çapında 800 kene çeşidi tespit edilmiştir. Bunlar, genellikle kalkan ve deri keneleri ailesine mensuptur.

Almanya’daki en yaygın kene çeşidi.

Kalkan kenesi

Kalkan keneleri, adlarını sırtlarında taşıdıkları sert kalkandan almıştır. Kalkan, erkeklerde tüm sırtı kaplarken dişilerde, nimfalarda ve larvalarda kısmen kaplamaktadır. Kalkan keneleri, Kuzey Kutbu ve Antartika hariç dünyanın her yerinde yaşamaktadır. Sakırga, koyun kenesi, kirpi kenesi ve kahverengi köpek kenesi de kalkan keneleri ailesine mensuptur.

Kış kenesi

Deri keneleri, sırtlarında kalkan olmadığı için yumuşak bir deriye sahiptir. Daha çok tropik ve subtropik bölgelerde bulunurlar. Almanya’daki tek kış kenesi, güvercin kenesidir.

Almanya’da bulunan kene çeşitleri

Ixodes ricinus adult

Sakırga (Ixodes ricinus), tüm Avrupa’da yaşamaktadır ve Almanya’da en sık rastlanan kene türüdür. Latinceden gelen Ixodes ricinus adı, kene otunun tohumuna benzemesi nedeniyle verilmiştir.
 

 • Rastlanan yerler: Almanya ve Avrupa (1.500 m'nin üzerindeki dağlık bölgeler hariç)
 • Tehlikeli midir? Sakırga, insanlara en çok saldıran kene türüdür. Sakırga, Lyme hastalığını (Borelyoz) ve FSME virüsünü insan ve hayvanlara aktarır.
 • Faaliyet dönemi: Nimfalar, dişiler ve erkekler çoğunlukla Mart ile Ekim/Kasım arası (orta yükseklikte sıradağlar ve kısa mevsimli dağlarda), larvalar Nisan/Mayıs ile Ekim arası. Çok ılıman havalarda nimfalar ve yetişkin keneler kışın da faaldirler.
 • Tipik yaşam alanları: Ormanlar, şehir parkları, bahçeler
 • Büyüklük: Kan emmeden önce yetişkin dişiler: Yaklaşık 3–4 mm, tam dolmuşsa 1 cm’den büyük. Yetişkin erkekler: Yaklaşık 2,5–3,5 mm. Kan emmeden önce nimfalar: Yaklaşık 1,5 mm. Kan emmeden önce larvalar: Yaklaşık 1 mm
 • Konaklar: Küçük memeliler, kuşlar, kertenkeleler, kirpiler, tavşanlar, geyik cinsleri, tilkiler, köpekler, kediler, insanlar

Dermacentor reticulatus

Avrasya kenesi (Dermacentor reticulatus), dermacentor kenesi diye adlandırılan kene türünün temsilcisidir ve 1990’lı yılların sonunda tüm Almanya’ya yayılmıştır. Bu kene türü aktif olarak konak avına çıkar.

 • Rastlanan yerler: Çoğunlukla Almanya’nın doğusunda ve güneydoğusunda
 • Tehlikeli midir?: Avraysa kenesi çoğunlukla köpeklere ve atlara, nadiren de olsa insanlara gider. Örneğin “köpek sıtması” etkeni olan Babesia parazitlerini aktarır.
 • Faaliyet dönemi: Şubat/Mart’tan Mayıs’a kadar ve Ağustos’tan sonra kış başlangıcına kadar. Tipik yaşam alanları: Ormanlar, su altında kalmış bölgeler, çayırlar, işlenmemiş tarlalar, bataklıklar
 • Büyüklük: Kan emmeden önce yetişkin dişiler ve erkekler: Yaklaşık 3–5 mm. Kan emmeden önce nimfalar: Yaklaşık 0,9–1,2 mm. Kan emmeden önce larvalar: yaklaşık 0,5 mm
 • Konaklar: Küçük memeliler, geyik türleri, yabani domuzlar, atlar, inekler, koyunlar, köpekler, insanlar

Ixodes hexagonus

Kirpi kenesi (Ixodes hexagonus), kalkan kenesi ailesindendir ve genellikle yeni konağı için pusuya yattığı konak hayvanın üzerinde kalır.

 • Rastlanan yerler: Almanya ve Akdeniz’den İskandinavya ve İrlanda’ya kadar hemen hemen tüm Avrupa, ayrıca Kuzey Afrika’da Cezayir ve Fas, Anadolu ve Kafkas bölgesinin doğusu ve tüm Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar
 • Tehlikeli midir? Nadiren insanlara saldırır, örneğin Lyme hastalığını (Borelyoz) ve FSME virüsünü aktarır
 • Faaliyet dönemi: Mart ila Kasım arası, özellikle ilkbahar ve sonbahar
 • Tipik yaşam alanları: Ormanlar, şehir parkları, bahçeler
 • Büyüklük: Kan emmeden önce yetişkin dişiler ve erkekler: Yaklaşık 3,5–4 mm. Kan emmeden önce nimfalar: yaklaşık 1,2–1,4 mm. Kan emmeden önce larvalar: 1 mm’den küçük. Yapışmış halde bulunan kirpi keneleri ara sıra açık renkli ve hatta beyazımsıdır.
 • Konaklar: Tilkiler, kirpiler, sansarlar, kokarcalar, kakımlar, köpekler, kediler, insanlar

Dermacentor marginatus adult

Koyun kenesi (Dermacentor marginatus), kalkan kenesi ailesine mensuptur. Öncelikle bozkır alanlarda yaşadığından dolayı Almanya’da nadiren rastlanır.

 • Rastlanan yerler: Nadiren Güney Almanya’da, çoğunlukla meralarda ve bozkırda
 • Tehlikeli midir? Nadiren insanlara saldırır, fakat ayrıca Q ateşi, tularemi, Rocky dağları ateşi, Sibirya kene ateşi, inek anaplasmozu ve köpek babesiozu aktarır
 • Tipik yaşam alanları: Bol güneşli çayır alanları (kuru otlar) ve açık ormanlar
 • Büyüklük: Kan emmeden önce yetişkin dişiler ve erkekler: Yaklaşık 4-6 mm. Kanla dolmuş dişiler 15 mm’ya kadar
 • Konaklar: Küçük memeliler, koyunlar, geyik cinsleri, yaban domuzları, keçiler, atlar, köpekler, insanlar

Argas persicus

Güvercin kenesi (Argas reflexus), binalar başta olmak üzere bütün Orta Avrupa’da bulunur. Güvercin kenesi, herhangi bir konak olmadan dokuz seneye kadar hayatta kalabilir.

 • Rastlanan yerler: tüm Almanya’da
 • Tehlikeli midir? Bazen insanlara, başlıca güvercinlere saldırır. İnsanlarda şu ana dek anafilaktik şoka kadar varan sadece alerjik reaksiyonlar görülmüştür.
 • Faaliyet dönemi: Mart’tan Ekim’e kadar, binaların içinde tüm sene boyunca
 • Tipik yaşam alanları: Binaların içindeki veya dışındaki sıcak alanlarda, ayrıca çatılar gibi güvercinlerin yuva yaptığı yerlerin yakınında
 • Büyüklük: Kan emmeden önce yetişkin dişiler: yaklaşık 5 mm, tam dolmuş olarak 10 mm’ye kadar. Kan emmeden önce yetişkin erkekler: yaklaşık 4 mm
 • Konaklar: Kaya güvercini, yabanileşmiş evcil güvercinler, kuşlar, kümes hayvanları, insanlar

Hyalomma marginatum

Hyalomma kenesi, öncelikle Afrika’da karşılaşılan bir kene türüdür. Suya hemen hemen hiç ihtiyacı yoktur ve aktif şekilde kurbanlarını arar.

 • Rastlanan yerler: Güney Avrupa, Güney Asya, Afrika
 • Tehlikeli midir? Aktif olarak insanları kovalar ve onlara saldırır. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının bulaştırıcısı olarak korkutucu bir üne sahiptir.
 • Faaliyet dönemi: Haziran ile Ekim arası
 • Tipik yaşam alanları: Bozkırlar, çöller ve çöl bozkırları, kuru ve sıcak bölgeler
 • Büyüklük: Kan emmeden önce yetişkin erkekler ve dişiler: yaklaşık 2–10 mm, tam dolmuş dişiler 25 mm’ye kadar
 • Konaklar: Domuz, keçi ya da koyun, deve gibi toynaklı hayvanlar, insanlar. Kurbanlarını dokuz metre uzaktan gözlerler ve 10 dakikaya kadar bir süreyle 100 m’ye varan mesafeye kadar takip ederler.

Rhipicephalus sanguineus adult

Kahve rengi köpek kenesi (Rhipicephalus sanguineus), aslen Afrika’dan gelmektedir ve artık bütün Güney Avrupa’da yaygındır. Adını, çoğunlukla köpeklere saldırdığı gerçeğine borçludur.

 • Rastlanan yerler: Afrika, Güney Avrupa, nadiren Alp Dağlarının kuzeyi
 • Tehlikeli midir? Çoğunlukla köpeklere saldırarak farklı bakterileri bulaştırır: Babeziya, Babesia canis vogeli (köpek babesiozunun bir etkeni), Ehrlichia canis (Köpek erlişya hastalığı), Anaplasma platys (Köpek siklik trombositopenisi) ve Hepatozoon canis (Hepatozoonosis).
 • Faaliyet dönemi: Havaların sıcak olduğu yaz aylarında (örneğin evlerde, hayvan barınaklarında vs.) ve hatta bütün sene boyunca
 • Tipik yaşam alanları: Ilıman bölgeler, Almanya’da ısıtılan yerlerde
 • Büyüklük: Kan emmeden önce yetişkin erkekler ve dişiler: yaklaşık 3 mm, tam dolmuş dişiler 12 mm’ye kadar. Kan emmeden önce nimfalar: yaklaşık 1 mm. Kan emmeden önce larvalar: yaklaşık 0,5 mm
 • Konaklar: Köpekler, nadiren insanlar