Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kene nereyi sokar?

Keneler, cildin kan dolaşımı iyi olan yumuşak ve ince bölgelerini tercih ederler. Kenelerin tam olarak hangi bölgeleri tercih ettiği federal ölçekte yapılan bir araştırmayla incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, kenelerin vücudun her yerini sokabileceğini göstermiştir. Ancak vücuttaki iki yerin keneler tarafından özellikle tercih edildiği tespit edilmiştir.

Keneler nereleri sokar? Bu soruyu yanıtlayabilmek için, yaklaşık 10.000 adet kene sokması incelenmiştir.

Keneleri zamanında çıkaranlar kendilerini Borelyoza karşı korur. Hastalık etkeni olan Borrelia burgdorferi bakterisi kenenin bağırsağından insanın kan dolaşımına 12 ila 24 saat sonra geçer. Fakat kene sokması sırasında herhangi bir acı hissedilmediği için kene sokmaları çoğunlukla farkedilmez. Bu yüzden, çoğu vakada vücuttaki kenelerin bulunması oldukça zordur. Bu konuda Baxter Deutschland GmbH’dan Dr. Anja Reichert öncülüğündeki araştırma grubu belirli ölçüde destek sunmaktadır. Federal ölçekte yapılan bir araştırmada, araştırmacılar şu soruyu ele almışlardır: Keneler, nereyi sokar?

Yaklaşık 10.000 kene sokması değerlendirildi

Çalışma kapsamında Almanya genelindeki tüm doktorlara anket formları ve insan vücudunu gösteren resimler gönderilmiştir. Doktorlardan, tedavi ettikleri hastaların vücutlarından keneleri çıkardıkları bölgeleri resimlerde işaretlemeleri istenmiştir. Araştırmacılar böylece 16 yaşından küçük kız ver erkek çocuklarında ve yetişkin erkek ve kadınlarda görülen 10.000 adet kene sokmasıyla ilgili verileri inceleyebilmiştir.

Kene sokması esas itibariyle bütün vücutta görülebilir.
Vücudun kırmızıyla renklendirilmiş bölgelerinde çok sayıda kene sokması belgelenmiştir. Odak noktaları hariç, kene sokmaları hemen hemen tüm vücuda eşit biçimde yayılmıştır. Yetişkinlerde eller, ayaklar, dirsekler ve kafalar görünürde istisnalardır. Buralarda az kene sokması sayılmıştır.

Tüm kırmızı bölgeler keneler tarafından sokulmuştur!

I Genital bölge, kalça, koltuk altları, üst kolun iç tarafı gerçek odak noktaları olmasa bile gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda, bu bölgelerde ortalamadan biraz daha fazla sayıda sokulma vakası görülmüştür.

II Odak noktası: Çocuk kafası
Yetişkinlerin kafasında sokulma sıklığı azken, çocuklarda en yüksek sayıda kene sokması baş ve ense bölgesinde görülmüştür.

III Odak noktası: Dizin iç tarafı
Yetişkinlerde ve çocuklarda çoğu kez dizin iç tarafında sokulmalar belgelenmiştir.

Kene sokması: Tehlikeye en çok maruz kalan vücut bölgeleri

Bununla beraber yetişkinlere kıyasla çocukların baş ve boyun bölgelerinde daha çok sayıda kene sokması yaşandığı görülmüştür. Tüm hastalarda keneler tarafından en çok tercih edilen bir başka bölge de göğüs ve karın bölgesi başta olmak üzere vücudun ön tarafıydı. Araştırmacılar, erkek çocuklarda ve erkeklerde genital bölgede oldukça fazla sayıda kene sokması görüldüğünü tespit etmiştir. Vücudun arka tarafındaki kene sokmaları daha düşük oranda görülmüş ve eşit şekilde dağılmıştır. Bilakis, kenelerin tüm hastalarda net olarak dizin arka tarafını tercih ettiği görülmüştür.

Anja Reichert öncülüğündeki araştırmacılar herkesin çok dikkatli olmasını tavsiye etmektedir. Kene sokmaları her ne kadar çoğunlukla çocukların baş bölgesinde ve dizin iç tarafında görülüyor olsa da bu araştırma, kenelerin vücudun her tarafını sokabildiklerini göstermektedir. Bu nedenle dışarıda zaman geçirdikten sonra tüm vücutta kene olup olmadığı taranmalıdır. Böyleces, keneleri zamanında keşfedip çıkarma olasılığı artar.