Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

KZM w Europie

KZM bardzo często występuje w Europie. Nawet jeśli dane nie zawsze są jednoznaczne, badania Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób wskazują, że obszary narażone na KZM istnieją w ponad 20 krajach na świecie.

W różnych krajach wirus ten zachowuje się inaczej. Szczególnie dużo obszarów narażonych na KZM znajduje się w krajach bałtyckich oraz na wielu obszarach Europy Wschodniej. Do lat 80. XX wieku obszarem szczególnie narażonym na KZM była także Austria, w której występowało ponad 700 przypadków KZM na rok. Ze względu na wysoką liczbę szczepień wśród mieszkańców Austrii udało się od tego czasu zdecydowanie ograniczyć częstotliwość zachorowań. Ponieważ szczepienie zapewnia jedynie indywidualną ochronę, Austriacy wyjeżdżający na urlop powinni i tak zaszczepić się przed KZM.

Przy użyciu „Mapy Europy z KZM w Google Maps” utworzonej przez zecken.de można łatwo i szybko sprawdzić, czy znajdujemy się w kraju zagrożonym KZM. Szczegółowa lista krajów wraz z informacjami do pobrania znajduje się na interaktywnej mapie Europy z KZM na stronie zecken.de.

Risikokarte EU 2020

Legenda

rotObszary zagrożone KZM w Europie (na podstawie danych krajowych organów zdrowia i publikacji naukowych).

gelbPojedyncze przypadki KZM (dane lokalnych władz).

Obszary ryzyka w Niemczech i pozostałej części Europy nie są oparte na jednolitej definicji przypadku. Dane odpowiadają różnym definicjom ryzyka odpowiednich organów krajowych.

1) W przypadku Niemiec: Robert Koch Institute (RKI), Epi. Bull. 8/2020.
2) W regionach poza Niemcami: Dobler G, Erber W, Schmitt HJ: TBE Book, Global Health Press, Singapur 2017. (ISBN: 978-981-1903-3) http://www.id-ea.org/tbe ostatni dostęp 18 lutego 2019 r. W przypadku Szwajcarii: Federalny Urząd Zdrowia Publicznego (FOPH). Wczesne lato zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (TBE): ekspansja obszarów ryzyka. Bull BAG 2019; Nr 6: 12-14