Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

KZM w Europie

KZM bardzo często występuje w Europie. Nawet jeśli dane nie zawsze są jednoznaczne, badania Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób wskazują, że obszary narażone na KZM istnieją w ponad 20 krajach na świecie.

W różnych krajach wirus ten zachowuje się inaczej. Szczególnie dużo obszarów narażonych na KZM znajduje się w krajach bałtyckich oraz na wielu obszarach Europy Wschodniej. Do lat 80. XX wieku obszarem szczególnie narażonym na KZM była także Austria, w której występowało ponad 700 przypadków KZM na rok. Ze względu na wysoką liczbę szczepień wśród mieszkańców Austrii udało się od tego czasu zdecydowanie ograniczyć częstotliwość zachorowań. Ponieważ szczepienie zapewnia jedynie indywidualną ochronę, Austriacy wyjeżdżający na urlop powinni i tak zaszczepić się przed KZM.

Przy użyciu „Mapy Europy z KZM w Google Maps” utworzonej przez zecken.de można łatwo i szybko sprawdzić, czy znajdujemy się w kraju zagrożonym KZM. Szczegółowa lista krajów wraz z informacjami do pobrania znajduje się na interaktywnej mapie Europy z KZM na stronie zecken.de.

Rozprzestrzenianie się KZM w Europie – mapa w Google Maps

Aktualne rozprzestrzenianie się KZM w Europie przedstawiono na Google Maps z funkcją wyszukiwania i zbliżania: sprawdź, czy mieszkasz, pracujesz lub wypoczywasz na obszarze zagrożonym KZM.

Legenda

rotObszary zagrożone KZM w Europie (na podstawie danych krajowych organów zdrowia i publikacji naukowych).

FragezeichenNa tych obszarach istnieje możliwość zachorowania na KZM. Dokładna dokumentacja poszczególnych chorób nie jest dostępna.

gelbPojedyncze przypadki KZM (dane lokalnych władz).