Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zagrożenia spowodowane przez kleszcze

Kleszcze są nosicielami różnych zarazków przenoszonych przez ukąszenie. Mogą one prowadzić do ciężkich chorób.

Kleszcze są nosicielami różnych zarazków przenoszonych przez ukąszenie. Może to doprowadzić do ciężkich chorób, między innymi do kleszczowego zapalenia mózgu (KZM).

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM), choroba wywołana przez wirus KZM, może prowadzić do zapalenia opon mózgowych lub zapalenia mózgu oraz zakończyć się zgonem.

Borelioza

Borelioza jest chorobą zakaźną wywołaną przez bakterię Borrelia burgdorferi.

Borelioza jest chorobą zakaźną wywołaną przez bakterię Borrelia burgdorferi. Bakterie mogą zaatakować układ nerwowy, stawy, organy oraz tkanki.

Inne choroby

Istnieje ponad 50 chorób, które mogą być przenoszone przez kleszcze na całym świecie. Większość z nich występuje bardzo rzadko. Przykładem takiej choroby jest babeszjoz, zwana także malarią psią.