Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avrupa’da FSME

FSME Avrupa’da çok yaygındır. Eldeki veriler kesin olmasa da, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan araştırmalar 20’den fazla ülkede FSME bölgelerinin bulunduğunu göstermektedir.

Virüs her ülkede farklı bir karakteristiğe sahiptir. Özellikle Baltık ülkelerinde ve Doğu Avrupa’nın büyük bölümünde FSME bölgeleri bulunur. 1980'lere kadar, yılda 700'e varan sayıda vakanın görüldüğü Avusturya da yüksek riskli bölgeler arasında sayılmaktaydı. Halktaki yüksek aşılanma oranı sayesinde vaka sayıları büyük ölçüde düşürülebilmiştir. Fakat aşı sadece bireysel koruma sağladığı için, Avusturya’da tatil yapanlar gelecekte de FSME’ye karşı aşı yaptırmalıdır.

zecken.de “FSME Avrupa Maps haritası“ sayesinde, FSME bölgesi bulunan bir ülkeye seyahat edip etmediğinizi kolay ve hızlı şekilde kontrol edebilirsiniz. İndirilebilir yakından görünümler de dahil olmak üzere, ülkelerle ilgili ayrıntılı görüntü için zecken.de sayfasındaki interaktif FSME Avrupa haritası kullanımınıza sunulmuştur.

Risikokarte EU 2020

İşaretlerin anlamı

rotAvrupa’da FSME riskli bölgeler (Ulusal sağlık dairelerin ve bilimsel yayınlamaların verilerine istinaden).

gelbMünferit FSME vakıları (yerel dairelerin verilerine göre).

Almanya ve Avrupa'nın geri kalanındaki risk alanları tek tip bir vaka tanımına dayanmamaktadır. Veriler, ilgili ulusal makamların farklı risk tanımlarına karşılık gelmektedir.

1) Almanya için: Robert Koch Enstitüsü (RKI), Epi. Boğa.8/2020.
2) Almanya dışındaki bölgeler için: Dobler G, Erber W, Schmitt HJ: TBE Book, Global Health Press, Singapur 2017. (ISBN: 978-981-1903-3) http://www.id-ea.org/tbe son erişim tarihi 18 Şubat 2019. İsviçre için: Federal Halk Sağlığı Ofisi (FOPH). Yaz başında meningoensefalit (TBE): risk alanlarının genişlemesi. Bull BAG 2019; No.6: 12-14